شرکت جام جم بازرگان پیشرو در سال ۱۳۸۶ با هدف فعالیت در زمینه های مدیریت طرح، صادرات و واردات کالا، سرمایه گذاری، مشارکت در خدمات طراحی مهندسی و تاسیس گردیدتاریخچه جام جم پیشرو

 

- مدیریت طرح، مدیریت و برنامه ریزی اجرای پروژه های بخش های زیر ساخت راه و ساختمان، انرژی، معدن، صنعتی و تجاری
- صادرات، واردات و کارگزاری های تجاری با رویکرد صنعتی و زیر ساخت ها
- تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز پروژه های عمرانی شهری و ملی
- خدمات طراحی و مهندسی و تامین کالا برای طرح های زیر ساخت، انرژی، صنایع، راه، مسکن، شهر سازی، حمل و نقل و تجارت
- مشارکت و همکاری با شرکت های معتبر داخلی و خارجی به صورت کنسرسیوم و همکاری مشترک
- سرمایه گذاری مشترک با شرکت های معتبر داخلی و خارجی در طرح های زیر ساخت، انرژی، صنایع، راه، مسکن، شهر سازی، حمل و نقل و تجارت
- مدیریت تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای طرح ها و پروژه ها
- مطالعات، توسعه بازار و ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط
- ارائه خدمات مشاوره ای تجاری به بازرگانان داخلی و خارجی
- مدیریت مذاکرات قراردادهای بین المللی و داخلی
- اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر خارجی
- عضویت در اتاق های بازرگانی و برخی از شوراهای بازرگان مشترک ایران با برخی از کشورها
- برگزاری مناقصات، مزایده ها و سایر فعالیت های مرتبط برای اقلام و پروژه های مهم به نمایندگی از شرکت ها و کارفرمایان ملی و بین المللی

 


توسعه و طراحی : ره وب